"Şimdiki Zamanlar" 
 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010-2011 Öğrenci Projeleri Sergisi "Şimdiki Zamanlar" Pera Müzesi 20 Temmuz- 02 Ekim 2011, İstanbul
"80 Hayalet" 116x140 cm tuval üzerine akrilik '12
"80 Hayalet" 116x140 cm tuval üzerine akrilik '12 
Taze bir boya, rahat bir el ile resmetmeye çalıştığım, farklı oldukları halde belli bir mesafeden bakıldığında elemanlaşan figürler, toplumsal hafızada yer teşkil ettikleri bir anda kalabalık halinde resmin temel konusu. Kamusal alanda gözlemleyen kişi konumunda olan özgür sanatçının gözleriyle bakma çabasındayım. Bu alana giren herşey ideolojik bir anlam yüklenir. Kullanılması halka, düzenlenmesi devlete ait olan kamusal alanda oluşan kaotik kalabalık, düzeni değiştirir. Hareket duygusu, kalabalığın ritminin ve her bir figürün doğası gereğidir. Hegemonyaya karşı, sivil toplumun kendine açtığı meydan, kalabalığın evidir. Gönüllü biraraya gelmeyle oluşan organik bağ, resimde organik bir doku ile temsil edilir ve geniş düz alanlarca karşılanır. Talepkar kalabalığın geçiciliği, mimari yapının kalıcılığına karşı durur. Karşıt kamusal alan, fiziksel anlamının dışında, her seferinde yeniden üretilecektir. Değişim gücü ve hakkı saklıdır. Perspektifin deformasyonu, boşluk-doluluk bağlamında alanın organizasyonu, birim tekrarı, anti-forma dönüşen form ve dekadrajı çağrıştıracak kadrajla bunlar amaçlanmıştır.
Back to Top