Siyaset Ranciére’e göre, bir mekânın konfigürasyonu ve orada yaşayan kalabalıkların düzenidir. Siyasetin konusu olan kalabalıklar, özellikle kültür endüstrisi tarafından “kitle” halinde nesneleştirilerek estetize edilmiştir. Oysa ki insan yoğunluklarının, yıkıcı sonuçlar doğuran kitleden başka biçimlerde organize olmaları da mümkündür; bunun için öncelikle siyasetin nesnesi olmadıklarını ilan etmeleri, özneleşmeleri gerekir. Böylece düşünce ve hareket özgürlüğü olan çokluklar içinde özgün tekillikler yaşayabilir, yeşerebilir.

     Toplumu değiştirme arzusu ile  hareketlenen çoklukların, dönüştürücü, sorgulayıcı karakterleri gereği, evrensel bir imge arayışına girmeleri, geleneksel estetik anlayışının dışına çıkmaları beklenir. Değişim, toplumsal olduğu kadar estetik alanla da ilgili bir sıçrama anıdır. Bu sıçrama anının görsel ifadesi ne olabilir? Yoğunlukları belgeleyen fotoğraflar mı, semboller mi, ikonlar mı, anıtlar mı? Hiçbir görsel temsil bu andaki tarihsel gerilimi ve toplumsal duyguları yansıtmaya yeterli olmayabilir. İçinde olanakları barındıran çokluk, tam tersine, liderliği ve kült imgeleri ortadan kaldırmaya çalışır. Polonya’da Lech Walesa’nın, sıradan insanı temsil eden bir figür olarak ortaya çıkışını; Çavuşesku’ya karşı Romanya’da ayaklananların bayraktaki kızıl yıldızın olduğu yeri kesip çıkartarak hiç bir temsili istemediklerini, eşitlik ve özgürlük istediklerini ifade edişlerini anımsayalım. Cut-out tekniği ile kesilip açılan boşluk, insanların kendilerine bir yer açmak istediklerini dile getiren bir jesttir.

     Dikilitaş, üçgen, küre gibi evrensel geçerliliği olan biçimleri özellikle tercih ettim. Böylece figürlerin titreşimine ve rengine aykırı düşen bir sadelik, geometri ve durağanlık elde ettim. Yüzeyin ötesini gösteren boşluk, hem yeni bir uzama hem de geçmişin izlerinin (dikilen ya da kaldırılan) anıtlarla silinemeyeceğine işaret ediyor. Bu aralık, önceki kalabalıkları ve onların iradelerini gösteren bir zaman kırılması etkisini de yaratıyor.
Derya Ülker, Anıt III, 18x27cm., kağıt üzerine karışık teknik, 2017
Derya Ülker, Anıt II, 20x27cm., kağıt üzerine karışık teknik, 2017
Derya Ülker, Anıt I, 20x27cm., kağıt üzerine karışık teknik, 2017
Back to Top